Manuel Terapi,vücut fonksiyonlarının, özellikle de kas ve eklem sisteminde meydana gelen dengesizliklerin tamamen elle manuel terapist tarafından giderilmesidir

Hiçbir cihaza veya makinaya ihtiyaç yoktur. Aynızamanda diagnostik amaçlı da kullanIlmaktadir. Bu tedaviyi uygulayan kişiye de manuel terapist denmektedİr. Manuel tedaviyi uygulayan kişinin artrokinematik, anatomİ, kas-iskelet sistemİ rahatsızlıklarını ve manuel tedavi tekniklerini bilmesi şarttır.

Eklemlerde, omurgada, konnektif dokuda ve kaslardaki kısıtlılıkları, ağrıyı ve fonksiyon kaybını tedavi etmek için el ile vücuda uygulanan mobilizasyon/ manüplasyon(eklemler), yumuşak doku vb. tekniklerinin tamamıdır.

Mobilizasyon: Eklemlerdeki fizyolojik veya yardımcıhareketleri kullanarak, kontrollü, osilatör veya sabitlenmiş bir kuvvetle mobiliteyi arttırarak ağrı azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Hasta hareketi durdurabilir.Ör: Mulligan Konsepti

Manüplasyon: Anestezi altında yapılabildirği gibi bir ekleme yüksek hızda kısa amplütütlü uygulanan ve de eklemin anatomik hareket sınırının ötesine geçmeyen yöntemdir. Hasta harekete engel olamaz. Genellikle‘’klik ‘’ sesi alınır.

Yumuşak doku teknikleri: Yumuşak dokuya elle uygulanan değişik masaj teknikleridir. Derin Stroking Masajı, Friksiyon Masajı, Skar Doku Mobilizasyonu Vb.

Manuel Terapi (Manuel Fizik Tedavi) Teknikleri Nelerdir?

Dünyada birçok farklı teknik vardır. Bu teknikler bölgesel olarakta ülkeden ülkeye değişmekle beraber fizyoterapistler tarafından en çok kullanIlan mobilizasyon/ manüplasyon ve yumuşak doku teknikleri aşağıdakileridir.

·MULLİGAN KONSEPTİ

·KALTENBORN-EVJENT KONSEPTİ

·MCKENZİE KONSEPTİ

·CYRİAX

·MYOFASİAL TERAPİ VE TETİK NOKTA TEKNİKLERİ

·KRANİOSAKRALTERAPİ

·MAİTLAND

·SİNİR MOBİLİZASYONU

·LENFATİK DRENAJ TEKNİKLERİ

·OSTEOPATİK TEDAVİLER 

MANUEL TERAPİ UYGULAMA SAHALARI

·GENEL BEL AĞRILARI

·GENEL BOYUN AĞRILARI

·OMUZ RAHATSIZLIKLARI

·DİRSEK RAHATSIZLIKLARI

·EL- EL BİLEĞİ RAHATSIZLARI

·KALÇA RAHATSIZLIKLARI

·DİZ RAHATSIZLIKLARI

·AYAK VE AYAK BİLEĞİ RAHATSIZLIKLARI

·ORTOPEDİK VE SPORCU YARALANMALARIufuksalman.com Web sitesi içeriği, sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Buradaki bilginin hekim muayenesi ve hekim konsultasyonu sonucu sağlanan bilgi ile kıyaslanamayacağını hatırlayınız.

Copyright 2021 SADE SOFT. TECH. All Right Reserved